• Bahçelievler Mah.Bağımsızlık Cad.No:16/1 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
  • 0232 853 85 55

Müşteri Tarifine ve Şartnamesine Uygun Özel Betonlar

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya proje şartnamelerine göre kendilerine özel olarak yapılan beton tasarımları

Mineral Katkılı Betonlar ve Harçlar

Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle dökümleri, sülfat etkisine maruz deniz yapıları ve yüksek performans için ideal, çevre ve yapı dostu formüller

Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar ve Harçlar

Yeni beton standardı uyarınca bütün çevresel etki, kıvam, en büyük dane çapı, basınç dayanımı ve birim ağırlık sınıflarında betonlar

Hafif Beton ve Harçlar

Yapı zati ağırlığının azaltılmak istendiği, hafifliğin mukavemetten daha önemli olduğu durumların çaresi, hafif duvar elemanları, hafif tesviye betonları, hafif şap ve sıvalar için ideal özel agregalı, özel katkılı, özel tasarımlı pompalanabilir karışımlar

Evliyaoğlu BETON

BETONDA ARANAN ÖZELLİKLER: 
1.Taze Betonda; 
1-İşlenebilme özelliği,
2-Uygun kıvam
3-Taze betonun sıcaklığı
4-Agrega maksimum tane büyüklüğü
5-Homojenlik
6-Kıvam kaybı
7-Hava miktarı ve birim ağırlık
2.Sertleşmiş Betonda; 
1-Dayanım (basınç,çekme,eğilme,yarılma mukavemetleri)
2-Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik,aşınmaya karşı dayanıklılık)
3-Donma ve çözülmeye karşı dayanıklılık
4-Hafiflik veya ağırlık
5-Yalıtım (ısı ses yalıtımı)
6-Estetik (brüt betonda dış görünüm)
7-Ekonom

Polyproplen ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar

Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar... Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonları...

Püskürtme Beton

Tünel iksaları, şev takviyeleri, çelik eleman yangın kaplamaları, özel mimari uygulamalar için kuru veya yaş özel karışımla

Enjeksiyon Harç ve Şerbetleri

Baraj inşaatları, zemin iyileştirmeleri için istenilen özgül ağırlıkta ve gradasyonda harç ve şerbetler

Renkli Betonlar

Mimari estetik için form ile birlikte renkten de faydalanmak isteyen uygulamacılara sunduğumuz kozmetik bir çözüm

Geçirimli Betonlar

Yüzey drenajı için olağanüstü bir çözüm, filtre tabakaları için ideal betonlar... Otopark, spor sahaları gibi alanlarda su birikmelerini önleyici büyük bir kolaylık

Hazır Beton

Evliyaoğlu Beton hazır beton ihtiyacı duyulan tüm yapılar için beton ihtiyacını karşılamaktadır.

  • Evliyaoğlu Beton
  • Dinamizm
  • Güven
  • Başarı
  • Sektörde yeni bir soluk